Chopi & Karwan Kamil – Be Soz

چۆپی و کاروان کامیل

چۆپی & كاروان کامیل – بێ سۆز

Karwan
Net mîny tu, li ser çi soza
Ne bawerî yê, de ye min
Me eva ye, Evîn darî
Mit xepî nî, dil ê min

Car car wek heyvê di hel yî
Car peyzî, li hindavî min
Ez di zanim, tû e nazdarî
Bes bi kole, birîne min
… … …
Çopî
Keserêt xwe, zî bi male
Rondikêt sîr û dijwer
Bes bêje û bi nala
Bes qîrke birîne jar

Me ji birî ve, te çî neme
Di gel hizir û xemê min
Rûber bo te, ji min veme
Da bi malît kûlêt te
… … …
Karwan
Piştî te, gûl jiyane min
Baxi û bîsten, di bê avin
Jîn û man û serfrazî
Bê dîtne te, çû bo nebin

Gellek care em hêviya di çînin
Lê xozîk, di bê bi zavin
Şev û roje pir hawarin
Xewnêt te dil tevn û davin
… … …
Çopî
Cajn û şahî, li ser min di borin
Lê li dil yî, her tezî ye
Ji Eşqe te, hişyar nabim
Dê li min negre hêşte ziya
_________________

 

Print Friendly, PDF & Email