ZOYA – Esmerê

زۆیا

زۆيــا – أَســـــــــــــمَرێ

أَســـــــــــــمَرێ

هەڵبەست: فۆلکلۆر
ئاواز: فۆلکلۆر

وَرَه وَرَه أَسـْـــــــــــــــمَـرێ
بــــۆتــَـه چـَــنـدي م،كــَــسَـرێ
عــــاشـِـقـێ بــَــــژنا تــَـه مـَّه
ژِه أَشــــقێ هــَـــمــياڤــَـه دَرێێ
هــَــــــره هــَـــــــره وَره وَره
يـَـــــــلا يـَــــــلا أَســــــمـَـرێ

مـِـن تــَـه ديــبـو لـه پــَـنجـَـرێ
بـِـلـِـنـدێ گــَـــــــــردَن زَرێ
عــــاشـِـقـێ چـــــاڤێ تـَـه مـَّه
تـــَـــــه دِل دا بـَـر كــَـدَرێ
هــَــــــره هــَـــــــره وَره وَره
يـَـــــــلا يـَــــــلا أَســــــمـَـرێ

مِـن تـــــه ديـــــبو لْـبــَــر آڤێ
بـِـــسـكا گـِـــرتي خُــــونــاڤێ
مـِــن گــــۆتي راموســــانـكێ
تــَـه گـۆتي نــــا وێ گـــاڤێ
هــَــــــره هــَــــــره وَره وَره
يـَـــــــلا يـَــــــلا أَســــــمـَـرێ
بــــۆتــَـه چـَــنـدي م،كــَــسَـرێ
يـَلا يـَلا يـَلا يـَلا يـَلا أَســـمَرێ
——————————————

E S M E R Ê

Were were Esmerê Bo te çendî,m Keserê
Aşiqê Bejna te me Ji Eşqê hemya ve derê
Here here were were yella yella Esmerê

Min te dî bû li Pencerê Bilindê Gerden zerê
Aşiqê Çavê te meTe Dil da ber Kederê
Here here were were Yella yella Esmerê

Min te dîbû li ber Avê Biska girtî Xunavê
Min gotî Ramûsankê Te gotî na wê Gavê
Here here were were Yella yella Esmerê

 

Print Friendly, PDF & Email