Bradar – Lorik

برادەر

برادەر – لۆرك

Ez çum mala xalê Elî
Xatunê lorik
Berme danî dims û qelî
Delalê lorik

Min ne xwar û dilêmin xelî
Xatunê lorik
Min ne xwar û dilêmin xelî
Delalê lorik

Lorke lorke, lorke lorke
Xatunê lorke
Kêrê bîne penîr hûrke
Xanimê lorke

Û ez çum mala Elîyê zaza
Xatunê lorke
Te li me danî goştê kaza
Delalê lorke

Min ne xwar û min ne raza
Xatunê lorke
Min ne xwar û min ne raza
Delalê lorke

Lorke lorke, lorke lorke
Xatunê lorke
Kêrê bîne penîr hûrke
Xanimê lorke

Li mihela Elî Paşa
Xatunê lorik
Dengê defê gimbir gimbir
Delalê lorik

Li mihela Elî Paşa
Xatunê lorik
Dengê zirnê zimbir zimbir
Delalê lorik

Brader û tembura xwe
Xatunê lorik
Bi hawar û qêrîn û gir
Delalê lorik

Lorke lorke, lorke lorke
Keç xatunê lorke
Kêrê bîne penîr hûrke
Xanimê lorke

Print Friendly, PDF & Email